سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

مهاجرت تحصیلی در رشته فیزیوتراپی به بلژیک

یکی از کشورهای باره عقیده بسیاری از کسان جهت تحصیل کشور بلژیک می باشد که به علت مزایای زیادی که دارد زیاد مورد پروا قرار می گیرد. بنیاد-نهاد-سازمان حقوقی با داشتن متخصصان مهاجرتی می توانند پاسخگوی تمام نیازهای شما در گویه تحصیل سلسله فیزیوتراپی در بلژیک باشند.

 

مهاجرت تحصیلی در رشته فیزیوتراپی به بلژیک

 

شرایط تحصیل رشته فیزیوتراپی در بلژیک

جهت تحصیل در بلژیک کارشناسی ارشد علوم توانبخشی و فیزیوتراپی به منظور آموزش فارغ التحصیلان برای انجام تمرین بر پایه شواهد در فیزیوتراپی و گسترش تخصص در گستره خاص توانبخشی و فیزیوتراپی است. این یک برنامه کارشناسی بزرگتر دو ساله است که می تواند پس از یک برنامه مقدماتی اجباری (ترم بهار قبل از برنامه کارشناسی ارشد) گرفته شود. برنامه حاضر سازی (فوریه – ژوئیه) به طور ویژه برای همه دانشجویان ورودی گسترش دیتا شده است الی دانش، بصیرت و چیرگی های خود را در تمام سلسله های ارائه شده در برنامه فیزیوتراپی بهبود و توسعه دهند. این برنامه دانشجویان را توانا می سازد میزان موفقیت خویش را در برنامه خبره بزرگتر علوم توانبخشی و فیزیوتراپی افزایش دهند.

 

اولین سال برنامه کارشناسی ارشد، رویکرد کلی و مبتنی بر شواهد را در گویه های مختلف فیزیوتراپی و علوم توانبخشی ارائه می دهد. دانشجویان در روش های پژوهش و برنامه های کاربردی آن آموزش داده خواهند شد. عمل بر پایه شواهد در کلاس ها و تکالیف گوناگون باره بحث و رسیدگی پیمان می گیرد. در کنار این، سنه نخست دربرگیرنده دوره های عمومی در فیزیوتراپی (به عنوان نمونه بهبود جمعیت های مختلف بیمار) است. در سنه دوم برنامه کارشناسی ارشد، تمرکز بر دانش و مهارت های مربوط به احد از سلسله های ارائه شده در دانشکده تغییر می کند. کلاس های تئوری و چیرگی های پیشرفته با یک دوره کارآموزی 3 ماهه در گزینش دودمان ها ترکیب می شوند. دانشکده در سطح بین المللی بسیار فعال است.

 

دانشجویان این امکان را دارند که بخشی از کارآموزی برنامه را در موسسه خارج از کشور اتمام دهند. مهلت درخواست برای سال های 2019-2020: برنامه آماده سازی 1 اکتبر 2018. دانشگاه KU Leuven از یک سیستم درخواست آنلاین استفاده می کند. شهریه: هزینه تحصیل در حال حاضر € 922 برای یک برنامه منظم 60 ECTS است. خرج تحصیل برای سنه تحصیلی 2019-2020 در بهار 2019 تعیین خواهد شد.

 

هزینه تحصیل فیزیوتراپی‌ در بلژیک

رشته علوم توانبخشی و فیزیوتراپی به منظور آموزش فارغ التحصیلان جهت اتمام تمرین بر پایه اصول فیزیوتراپی و گسترش تخصص در گستره ویژه توانبخشی و فیزیوتراپی است. این برنامه تحصیلی با همکاری دیگر دانشگاه های مملکت بلژیک سازماندهی شده است و زیاد تخصصی است. رشته های موجود و ساختار برنامه تحصیلی شامل موارد ذیل است:

  • توانبخشی اسکلتی عضلانی
  • توانبخشی عصبی
  • توانبخشی کودکان
  • توانبخشی برای اختلالات داخلی
  • توانبخشی در مراقبت های بهداشت روان

در حال حاضر، هزینه تحصیل در این رشته برای برنامه تحصیلی عادی از 60ECT می باشد. خرج تحصیل برای سال 2019-2020 در بهار سنه 2019 مشخص می شود. خرج های ثبت اسم با توجه به تمام وقت یا پاره وقت بودن برنامه تحصیلی نیز محاسبه می شود.