شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
استراليا هم جذب پرستار داره و به راحتي ميشه مهاجرت کرد با مدرک پرستاري و در اونجا پرستار ميتونه تا سطح پزشکي عمومي بخونه...تنها مدرکي که استراليا از ايران قبول داره و نياز به آزمون يا تحصبل مجدد نيست پرستاريه...
ساعت ویکتوریا
اخبار مهارجت
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
اخبار مهارجت عضو گروهی نیست
vertical_align_top