شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
استراليا هم جذب پرستار داره و به راحتي ميشه مهاجرت کرد با مدرک پرستاري و در اونجا پرستار ميتونه تا سطح پزشکي عمومي بخونه...تنها مدرکي که استراليا از ايران قبول داره و نياز به آزمون يا تحصبل مجدد نيست پرستاريه...
چراغ جادو
اخبار مهارجت
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
اخبار مهارجت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top